Follow Us

Send us your news and events!

Mail them to communications@isa-rc22.org
(No attachments!)

Subscribe to our News & Events Blog

Follow us on Twitter

Call for Papers: Race, Power and Mobilities

ETMU Days, October 26–27, 2017

University of Jyväskylä, Finland

Race, Power and Mobilities

Welcome!

The 14th ETMU Days of 2017 will take place in Jyväskylä. This year’s theme “Race, Power, and Mobilities” hopes to break taboos around the word “race” with the intention of reclaiming it and drawing attention to processes of racialization, power, and movement as well as their intersections. On the one hand, in the Nordic countries previous studies on (im)migration and ethnicity, have mainly neglected or ignored questions of power. On the other hand, whiteness and critical race scholars have commonly analyzed power and racialization processes without foregrounding issues of mobilities. Therefore, we believe that in the study of migration and mobility there is an urgent need of scholarship that unites critical analyses of power and hierarchical structures with a focus on racialization.

The conference theme will be explored and illuminated by our invited keynote speakers:

 • Kaarina Nikunen, University of Tampere, Finland
 • Tobias Hübinette, Karlstad Universitet, Sweden
 • Nando Sigona, University of Birmingham, UK

In addition, as another highlight of the 2017 ETMU Days, an invited panel organized in collaboration with the anti-racist RASTER research network will discuss practices and consequences of racialization.

We specifically invite working groups who examine social hierarchies and categories such as ethnicity, gender, sexuality, religion, language, geographical location, or physical dis/ability within the context of race, power, and mobilities.

We further welcome examinations of how descriptions of migration and ethnic relations are produced performatively. This includes, for instance, practices of racialization in media, education, work life, individual experiences, discourses or societal structures that are analyzed through the lenses of difference and power.

We look forward to a multidisciplinary event with much-needed discussions, for example on the status of refugees seeking asylum and undocumented migrants, legislations and policies, artistic mobility and cultural representations, racialized hate speech, and global impacts of migration.

The main languages of the ETMU Days are English, Finnish, Swedish and Finnish Sign Language. All keynotes will be presented in English. We encourage participants to use multilingual and visual resources in their presentations in order to enable multilingual and multidisciplinary discussions.

ETMU Days also organises a pre-conference seminar for doctoral students on October 25, 2017. More information about the pre-conference on our website before summer.

Submission Guidelines for Working Groups

We are inviting prospective working group convenors to submit a 300–400 words abstract for a working group theme to etmu2017@gmail.com. Prospective working group leaders are free to suggest relevant questions and topics to be discussed, not limited to the examples mentioned above. The convenors will be contacted by the June 16, 2017 and call for papers will be published on July 1, 2017.

Important dates and practicalities

 • Extended deadline for working group submissions 12 June, 2017
 • Length of working group abstracts: 300–400 words (including references)
 • The notification of acceptance of working groups June 16, 2017
 • Working group abstracts should be sent to etmu2017@gmail.com

 

Call for papers starts July 1, 2017

 • Call for papers ends August 31, 2017
 • The notification of acceptance of papers, September 15, 2017
 • Abstracts for working groups should be sent directly to convener(s) of the working groups

 

 • Registration starts September 15, 2017

 

 • Pre-conference for Ph.D. students October 25, 2017
 • ETMU Days October 26–27, 2017

 

For any enquiries regarding ETMU Days, please contact: etmu2017@gmail.com

For fees, registration, updated news, please check our website: http://etmudays.etmu.fi/

The 2017 website will be launched later in May

We are on Twitter: @ETMU2017, #ETMU2017

 

We look forward to seeing you at ETMU Days!

 

Sincerely,

 

Local organising committee

Sari Pöyhönen & Tuija Saresma (co-chairs), Minna Nerg (secretary), Johanna Ennser-Kananen, Outi Fingerroos, David Hoffman, Karina Horsti, Katarzyna Kärkkäinen, Päivi Pirkkalainen, Miikka Pyykkönen, Maiju Strömmer, Sonya Sahradyan and Sanna-Mari Vierimaa.

 

ETMU-päivät 26.–27.10.2017

Jyväskylän yliopisto

Rotu, valta ja liikkuvuus

 

Tervetuloa!

 

Vuoden 2017 ETMU-päivät pidetään Jyväskylässä teemalla Rotu, valta ja liikkuvuus. Nostamme tabuksikin muuttuneen sanan ETMU-päivien teemaksi, sillä haluamme kiinnittää huomiota rodullistamisen prosesseihin sekä rodullistamisen, vallan ja liikkuvuuden kombinaatioihin. Kun pohjoismaisessa muuttoliiketutkimuksessa on tutkittu esimerkiksi maahanmuuttoa ja etnisyyttä, kysymykset vallasta ovat saattaneet jäädä vähemmälle huomiolle. Valkoisuuden ja kriittisen rotuteorian tutkijat taas ovat analysoineet tarkkanäköisesti vallan ja rodullistamisen prosesseja, mutta liikkuvuuden näkökulma on ollut taka-alalla. Valta, hierarkkiset erot ja rodullistaminen liittyvät kuitenkin kiinteästi liikkuvuuden tutkimukseen. Näihin teemoihin pureutuvat ETMU-päivien kutsutut puhujat

 • Kaarina Nikunen, Tampereen yliopisto
 • Tobias Hübinette, Karlstad Universitet, Ruotsi
 • Nando Sigona, University of Birmingham, Iso-Britannia

 

Rodullistamisen käytänteitä ja seurauksia käsitellään myös paneelissa, jonka järjestämme yhdessä antirasistisen RASTER-tutkimusverkoston kanssa.

Kutsumme ETMU-päiville työryhmiä, joissa rotua, valtaa ja liikkuvuutta tarkastellaan yhteydessä muihin hierarkkisiin eroihin ja sosiaalisiin kategorioihin, kuten etnisyyteen, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, uskontoon, kieleen, maantieteelliseen sijaintiin tai ruumiilliseen kyvykkyyteen. Toivotamme myös tervetulleeksi analysoimaan sitä, miten muuttoliikettä ja etnisiä suhteita koskevia kuvauksia ja tietoa tuotetaan performatiivisesti. Esimerkiksi mediassa, koulutuksessa ja työelämässä yksittäisten kokemusten, diskurssien ja yhteiskunnan rakenteiden tasoilla tapahtuvia rodullistamisen käytäntöjä voi analysoida erojen ja vallan näkökulmasta.

 

Toivomme ETMU-päivien virittävän monitieteistä keskustelua esimerkiksi turvapaikanhakijoiden ja paperittomien asemasta, lainsäädännöstä, liikkuvuuden taiteellisista ja kulttuurisista representaatioista, rodullistavasta vihapuheesta ja muuttoliikkeen globaaleista vaikutuksista.

 

ETMU-päivien viralliset kielet ovat englanti, suomi, ruotsi ja suomalainen viittomakieli. Kaikki keynote-esitelmät pidetään englanniksi. Kannustamme esiintyjiä käyttämään monikielisiä ja visuaalisia keinoja, jotta monitieteinen ja monikielinen keskustelu olisi mahdollista.

 

ETMU-päivät järjestää seminaarin jatko-opiskelijoille 25.10.2017. Lisätietoa seminaarista ETMU-päivien verkkosivuilla ennen kesää.

 

Kutsu työryhmille

 

Kutsumme työryhmien vetäjiä tarjoamaan 300–400 sanan abstraktin työryhmästä osoitteeseen etmu2017@gmail.com. Työryhmän vetäjät voivat ehdottaa aiheita, jotka ovat konferenssin teeman kannalta relevantteja tai jotka muutoin liittyvät etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimukseen. Työryhmän hyväksymisestä ilmoitetaan vetäjille 16.6.2017 mennessä, ja esitelmäkutsu työryhmiin julkaistaan 1.7.2017.

 

Tärkeät päivämäärät ja ohjeet:

 

 • Työryhmäesitysten viimeistä lähetyspäivää jatkettu 12.6.2017 saakka
 • Työryhmäesitysten pituus 300–400 sanaa (mukaan lukien viitteet)
 • Työryhmäesitykset lähetetään osoitteeseen etmu2017@gmail.com
 • Työryhmien vetäjille ilmoitetaan hyväksymisestä 16.6.2017

 

 • Abstraktikutsu työryhmiin julkaistaan 1.7.2017
 • Abstraktikutsu työryhmiin päättyy 31.8.2017
 • Abstraktien tarjoajille ilmoitetaan hyväksymisestä 15.9.2017
 • Abstraktit lähetetään suoraan työryhmän vetäjälle

 

 • Rekisteröityminen alkaa 15.9.2017

 

 • Jatko-opiskelijoiden seminaari 25.9.2017
 • ETMU-päivät 26.–27.10.2017

 

Kaikissa ETMU-päiviä koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä: etmu2017@gmail.com

Maksut, rekisteröityminen, uutiset, ETMU-päivien verkkosivut: http://etmudays.etmu.fi/(avataan myöhemmin toukokuussa)

Olemme myös Twitterissä: @ETMU2017, #ETMU2017

 

Tervetuloa ETMU-päiville!

 

Toivottaa

 

Jyväskylän järjestelytoimikunta

Sari Pöyhönen & Tuija Saresma (puheenjohtajat), Minna Nerg (sihteeri), Johanna Ennser-Kananen, Outi Fingerroos, David Hoffman, Karina Horsti, Katarzyna Kärkkäinen, Päivi Pirkkalainen, Miikka Pyykkönen, Maiju Strömmer, Sonya Sahradyan ja Sanna-Mari Vierimaa.