Follow Us

Center for Research on Religion & Society 10 year anniversary celebration (Uppsala University)

Välkommen till samtal om aktuell religionsforskning! Tisdag 23 januari 2018 kl 13-17

Campus Engelska Parken, Uppsala universitet,
Thunbergsvägen 3C,
Uppsala Centrum för forskning om Religion och Samhälle (CRS) har flyttat in i nya lokaler på Campus Engelska parken i Uppsala och bjuder in till samtal med både nya och etablerade samverkanspartners.

Vi vill presentera CRS multidisciplinära forskning och hur den kan möta de behov som finns hos myndigheter, organisationer och företag i Sverige i fråga om kunskap om religion och värderingar i Sverige idag. Vi bjuder på inslag från forskning som har bedrivits under vårt 10- åriga forskningsprogram ’The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy’ samt nya initiativ där forskning pågår. Det kan handla om hur religion på nya sätt är närvarande i olika former av media och på arbetsplatser, väcker nya frågor inom rättsväsendet och sjukvården, reser nya utmaningar för lärare inom skola och förskola, tar nya former i det civila samhället och tar nya uttryck för individer genom livet.

Vi vill ta tillfället i akt att höra vilka frågor inom detta område som är mest brännande och angelägna för er, vilka forskningsbehov och intressen ni har för forskning inom området och hoppas att du kan och vill vara med och bidra till samtalet. Jubileumsprogrammet hålls i Uppsala universitets nybyggda Humanistiska teater som är designad för att främja samtal och diskussion. Eftermiddagen avrundas med mat, ett glas vin och möjlighet till fortsatt samtal och nätverkande.

Programmet för eftermiddagen kommer att spikas inom kort och finnas tillgängligt på www.crs.uu.se, men anmäl dig gärna redan nu här

Varmt välkomna!

Martha Middlemiss Lé Mon Föreståndare, Centrum för forskning om religion och samhälle