Follow Us

Send us your news and events!

Mail them to communications@isa-rc22.org
(No attachments!)

Subscribe to our News & Events Blog

Follow us on Twitter

Job Opening: Professor of Sociology of Religion

Professor/Førsteamanuensis innen fagområdet religionssosiologi, ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref. 116/14

http://uia.easycruit.com/vacancy/1304639/35068?iso=no

Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1000 ansatte og omlag 10 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser I Kristiansand og Grimstad.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % fast stilling som professor/førsteamanuensis ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for religion, filosofi og historie. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelsestidspunkt: 1. august 2015, eller etter avtale.

Institutt for religion, filosofi og historie har ca 40 vitenskapelige stillinger og ca 500 studenter knyttet til studieprogrammene i religion, filosofi og historie. Instituttet tilbyr undervisning på bachelor-,
master- og phd-nivå, samt i lærerutdanningene.

Den som ansettes, vil få ansvar for undervisning og veiledning på bachelornivå, masternivå og phd-nivå, og i lærerutdanningene.