Follow Us

Send us your news and events!

Mail them to communications@isa-rc22.org
(No attachments!)

Subscribe to our News & Events Blog

Follow us on Twitter

Open Seminar on the Role of Religion in Sweden, 1980-2009

Welcome to an open seminar on the role of religion in Sweden 1980-2009, hosted by the research programmes Impact of Religion and The role of religion in the public sphere: A comparative study of the five Nordic countries (NOREL).

The research project NOREL presents the results from Sweden, April 15th, 14-17, followed by an informal reception 17-18, Uppsala Religion and Society Research Centre (CRS), room 4-2007.

Please register to info@crs.uu.se, no later than April 10th.

More information and program.


Välkommen på ett öppet och kostnadsfritt seminarium om religionens roll i Sverige, 1980-2009. Seminariet arrangeras av forskningsprogrammen Impact of Religion och NOREL, The role of religion in the public sphere: A comparative study of the five Nordic countries.

Vid seminariet presenteras och diskuteras  de svenska resultaten av NOREL-studien.

Tid: den 15 april, kl 14-17, följt av mingel 17-18 med dryck och lättare förtäring.

Plats: Centrum för forskning om religion och samhälle, sal 4-2007.

Anmälan senast den 10 april till info@crs.uu.se.

Mer information och program.