Follow Us

Send us your news and events!

Mail them to communications@isa-rc22.org
(No attachments!)

Subscribe to our News & Events Blog

Follow us on Twitter

Open seminar on the role of religion in Sweden 1980-2009

Välkommen på ett öppet och kostnadsfritt seminarium om religionens roll i Sverige, 1980-2009.Seminariet arrangeras av forskningsprogrammen Impact of Religion och NOREL, The role of religion in the public sphere: A comparative study of the five Nordic countries.

  • Vid seminariet presenteras och diskuteras  de svenska resultaten av NOREL-studien.
  • Tid: den 15 april, kl 14-17, följt av mingel 17-18 med dryck och lättare förtäring.
  • Plats: Centrum för forskning om religion och samhälle, sal 4-2007.
  • Anmälan senast den 10 april till info@crs.uu.se.
  • Mer information och program.

Welcome to an open seminar on the role of religion in Sweden 1980-2009, hosted by the research programmes Impact of Religion and The role of religion in the public sphere: A comparative study of the five Nordic countries (NOREL).

  • The research project NOREL presents the results from Sweden, April 15th, 14-17, followed by an informal reception 17-18, Uppsala Religion and Society Research Centre (CRS), room 4-2007.
  • Please register to info@crs.uu.se, no later than April 10th.
  • More information and program.
  • **********************

Ulrika Öster

Informatör/Information officer

Centrum för forskning om religion och samhälle/ Uppsala Religion and Society Research Centre

Uppsala universitet